Информация по ЗЗЛПСПОИН и Whistleblowing Директива на ЕС - Minimart

Информация по ЗЗЛПСПОИН и Whistleblowing Директива на ЕС

Считано от 04.05.2023 г. е в сила новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения с промени от 20.10.2023 г. Всички служители на „БГК“ АД, на негови подизпълнители и доставчици имат право да подават сигнали за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз в областта на предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, защита на потребителите, безопасността и съответствието на продуктите, безопасността на храните, престъпления от общ характер, нарушения на трудовото законодателство и др., станали им известни при или повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Сигнал може да се подаде до „БГК“ АД чрез следните вътрешни канали:
На адрес: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Ал. Стамбилийски“ 101, Мол ъф София, София Тауър, ет. 3, на вниманието на „Правен отдел“
На електронен адрес: compliance@mini-mart.bg
На телефон: +359 883 772824 (в работни дни от 9.00 ч. до 18.00 ч.)

По искане на сигнализиращото лице, сигнал може да бъде подаден и чрез лична среща в офиса на „БГК“ АД на адрес: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Ал. Стамбилийски“ 101, Мол ъф София, София Тауър, ет. 3, след предварително уговорен между страните ден и час.

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения може да бъде намерен на mini-mart.bg или да бъде предоставен на място в централния офис на „БГК“ АД гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Ал. Стамбилийски“ 101, Мол ъф София, София Тауър, ет. 3.

Сигнали могат да се подават и чрез външен канал до Комисията за защита на личните данни.

Не се образува производство при подаване на анонимни сигнали, както и при сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години.

Всяко обработване на лични данни, извършено във връзка с подаването на сигнали по силата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се извършва в съответствие с Политика за поверителност, достъпна на интернет адрес mini-mart.bg.

Правилата за вътрешно подаване на сигнали са достъпни на адрес mini-mart.bg

Вътрешни правила    

Политика за поверителност                 

Формуляр за регистриране на сигнал